Digitale toegankelijkheid

We willen dat content op surf.nl voor iedereen toegankelijk is, ook voor mensen met een beperking. Hier vind je afspraken om je content digitaal toegankelijk te maken.

Video

 • Zorg voor tekstalternatief.
 • Zorg voor dovenondertiteling. Dat betekent dat gesproken woord ondertiteld wordt, maar ook dat andere geluiden die nodig zijn voor een goed begrip van de video in de ondertiteling worden opgenomen (bijvoorbeeld Applaus klinkt.)

Audio

 • Zorg voor een tekstalternatief.
 • Zorg voor een transcript.

Afbeeldingen

 • Geef afbeeldingen een tekstueel alternatief (alt-tekst). Mensen die alleen de tekst (en tekstalternatieven) zien of horen, kunnen de informatie dan ook begrijpen.
 • Zorg voor een adequate alt-tekst:
  – Beschrijf wat je ziet, of
  – Beschrijf wat dit doet (bijvoorbeeld bij een button)
  – Geen tekstalternatief als afbeelding geen informatie toevoegt
 • Let op met tekst in afbeeldingen, zoals grafieken en infographics: verwerk die in tekstueel alternatief.

Tekst

 • Maak de tekst niet te moeilijk. Schrijf korte, begrijpelijke zinnen en vermijd figuurlijk taalgebruik en jargon.
 • Maak duidelijke, begrijpelijke koppen en subkoppen
 • Maak links die beschrijven waar je terecht komt (niet klik hier, maar Download de publicatie Multi-locatieleren)
 • Gebruik tabellen alleen als er een inhoudelijke relatie is tussen rijen en kolommen, dus niet om vormgevingsredenen (bijvoorbeeld om tekst van afbeelding te scheiden).
 • Markeer zinsdelen die in een andere taal zijn, zodat voorleestools de tekst anders correct uitspreken.