Drukwerk

Hier vind je informatie over het opmaken van verschillende soorten drukwerk voor SURF. Zo kun je snel van start met jouw ontwerp.

Typografie drukwerk

Titel

Gotham Rounded Bold

 • Corps: 25 pt
 • Interline: 25 pt
 • Linkslijnend
 • Altijd in kapitalen
 • Niet vast op basislijnstramien

Ondertitel

Gotham Rounded Light

 • Corps: 18 pt
 • Interline: 24 pt
 • Linkslijnend
 • Altijd in kapitalen
 • 1e regel vast op basisstramien

Kleurgebruik

We kunnen kleur inzetten om accenten aan een tekst te geven. Gebruik hiervoor alleen de kleuren uit kleurenpallet van SURF.

Kleuren mogen gebruikt worden in de volgende tekstgedeelten:

 • Titels
 • Ondertitels
 • Tussenkop 1
 • Tussenkop 2
 • Quote
 • Note

Balans

Wees voorzichtig met kleurgebruik, het moet niet teveel worden. Zorg dus voor voldoende zwarte typografie om een goed kleurbalans te houden. En zorg dat er voldoende contrast blijft tussen teksten en achtergrond en de tekst dus goed leesbaar blijft.

Stramien drukwerk

Basislijnen

Het basislijn-stramien staat op 4 punten. Met uitzondering van het typogram van de titel.

Witmarge

Rondom alle uitingen komt een wit-marge, om een luchtige uitstraling te krijgen. De witruimte wordt berekend door de korte zijde van de uiting te delen door 30.

formaat marges kolombreedte
A5 5mm 4mm
A4 7mm 5mm
A3 10mm 6mm
A2 14mm 7mm

Kolommen

Teksten, koppen, kaders en beelden mogen over meerdere kolommen lopen om een gevarieerd en levendig beeld te krijgen. Het is niet toegestaan op halve kolommen te lijnen.

Binnenwerk

Gebruik het kolommenstramien voor foto’s kaders en tekstkolommen. Deze mogen over meerdere kolommen lopen om een gevarieerd beeld te krijgen.

 • Gebruik per spread slechts 1 keer het kader met de extensie.
 • Zoek naar balans in het gebruik van visuals, kaders en teksten.
 • Tekstkaders kunnen binnen het stramien over meerdere kolommen lopen.
 • Foto’s kan je in allerlei formaten gebruiken om zo een pagina te verlevendigen. Let er wel op dat ze op het stramien blijven. Je kan een foto ook in een kader plaatsen.

Brochure en rapport

De voorzijde van de brochure en het rapport start met een afbeelding met een kleurvlak. Op dit vlak staat de titel omschreven. Op de achterzijde staat rechtsonder het SURF-logo en linksonder ‘Samen aanjagen van vernieuwing’. Hier vind  je een voorbeeld brochure van SURF. En hier vind je een position paper van SURF.

Specificaties

 • Formaat: A4 en A5 en in uitzonderingen B5.
Brochure SURF
Brochure SURF

Flyer

 • Formaat: A3 (gevouwen naar A4) en A4. En in uitzonderingen B4 (gevouwen naar B5) en B5.
 • Indien nodig begint de tekst bij een leaflet op de voorkant en loopt door op de achterkant.
Position paper SURF
Position paper SURF

Advertentie

De advertenties van SURF bestaan uit:

 • Een full-copy beeld
 • Titeltekst in een kader met extensie
 • Kader voor de bodytekst
Omgeslagen kop

Kader met titel
De titel in het kader met extensie mag over 1,2 of 3 kolommen lopen (voor staand bij voorkeur over 2 kolommen) afhankelijk van de lengte van de kopregel. Zorg bij het plaatsen van het beeld dat het onderwerp op de foto goed zichtbaar blijft.

Kader met bodytekst
Om optimaal gebruik te maken van de foto, plaats je de bodytekst in een apart kleurkader onder de foto.

Drukwerk en digitale toegankelijkheid
Bij het online beschikbaar stellen van drukwerk via een pdf bijv. is het belangrijk dat de richtlijnen rondom digitale toegankelijkheid worden aangehouden. Je kunt hier terecht voor meer informatie.